हराएको वा बिग्रेको SIM/RUIM कार्ड परिवर्तन गर्दा रु. ५०।– मात्र

नेपाल टेलिकमले मंसिर १० गते देखि GSM/CDMA मोबाइलको हराएको वा बिग्रेको SIM or RUIM कार्ड परिवर्तन गर्दा रु. ५०।– मात्र शुल्क लिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी रिचार्ज नगरी Validity सकिएर Pool/Frozen Stage मा गएका SIM or RUIM कार्ड पुनः Activate गरी संचालनमा ल्याउदा रु. ९०।– मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी Activate गरिएको नयाँ SIM/RUIM कार्डमा रु. ५०।– Talk Value हुने छ ।

यो भन्दा पहिले हराएको वा बिग्रेको SIM/RUIM कार्ड परिवर्तन गर्दा रु. १००।– र Pool/Frozen Stage मा गएका SIM/RUIM कार्ड पुनः Activate गरी संचालनमा ल्याउदा रु. २००।– शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।

About Abhinaya Ghimire

Abhinaya Ghimire is a tech savvy person who loves keeping information about ICT and media. Graduated from Kathmandu University in Bachelor of Media Stuides, he is equally involved in making short films, documentaries and also has his own photo blog www.abhieg.wordpress.com

Check Also

Ncell launches ‘Roaming Combo Pack’

Aiming at customers traveling outside the country Ncell has launched an attractive scheme ‘Roaming Combo …